COVID-19 STATUS

COVID-19 STATUS

Below is our company status during the COVID-19 outbreak. Last updated at: 23.10.2020 @ 08:00

 • Warehouse: open from 08:30 - 16:30
 • Other Workers: working normally
 • Reclamation Service: please email servis@colby.si
 • Inbound Deliveries
 • Deliveries to Slovenia
 • Deliveries to Croatia
 • Deliveries to Serbia

Spodaj je prikazano delovanje podjetja med COVID-19 izbruhom. Zadnja posodobitev: 23.10.2020 @ 08:00

 • Skladišče: odprto od 08:30 - 16:30
 • Drugi oddelki: normalno delo
 • Reklamacije: prosimo pošljite email na servis@colby.si
 • Prihod pošiljk
 • Pošiljanje v Slovenijo
 • Pošiljanje na Hrvaško
 • Pošiljanje v Srbijo

Poslovne procedure tvrtke tijekom epidemije COVID-19 (prikazane su dolje). Ažurirano: 23.10.2020. 08:00

 • Skladište: Otvoreno od 08:30 - 16:30
 • Ostali odjeli: normalno dijelo
 • Reklamacije: Pošaljite e-poštu na servis@colby.si
 • Dolazak pošiljki
 • Slanje u Sloveniju
 • Slanje u Hrvatsku
 • Slanje u Srbiju