PRAVILA AKTIVNOSTI “3 godine jamstva” Redragon

PRAVILA AKTIVNOSTI "3 godine jamstva" (1 godina redovito + 2 godine dodatnog jamstva) za periferne uređaje Redragon, i to miševe, tipkovnice, slušalice, mikrofone, kontrolere, igraće setove, zvučnike, USB zvučne kartice i dodatke za PS4 ( PS4, XBOX, Switch) (Svi su modeli navedeni u Dodatku A). Aktivnost se odnosi na gore navedene uređaje kupljene od 01.03.2020 i vrijedi do otkazivanja.

1. IZDAVAČ JAMSTVA - JAMAC / ORGANIZATOR

Organizator aktivnosti „Trogodišnje jamstvo“ (1 godina redovito + 2 godine dodatnog jamstva) za Redragon periferne uređaje, a to su miševi, tipkovnice, slušalice, mikrofoni, kontroleri, igrački setovi, zvučnici, USB zvučne kartice i pribor za gore navedene uređaje kupljene od 01.03.2020 i vrijedi do otkazivanja je COLBY d.o.o, Ob Dravi 6, 2000 Maribor, Slovenija, matični broj 5721938000 porezni broj SI45877769

Aktivnost će se provoditi u skladu s ovim pravilima ("Pravila"), koja su obavezna za sve sudionike. Jamac zadržava pravo izmjene Pravila tijekom aktivnosti i učinit će to javno.

2. SUDJELUJUĆI TRGOVCI I PROIZVODI

Aktivnost je organizirana i odnosi se na trgovce u Republici Sloveniji i Republici Hrvatskoj koji sudjeluju u aktivnosti, uključujući internetske trgovce. Sljedeći Redragon uređaji sudjeluju u aktivnosti:

 • Miševi
 • Tipkovnice
 • Slušalice
 • Mikrofoni
 • Kontroleri
 • Igrački setovi
 • Zvučnici
 • USB zvučne kartice
 • Priobr za konzolu (PS4, XBOX, Switch)

Detaljan popis svih modela uključenih u garanciju od 3 godine možete pronaći u Dodatku A tih pravila. U aktivnosti nisu uključene Redragon podloge za miš.

3. TRAJANJE AKTIVNOSTI

Aktivnost započinje 1. ožujka 2020. godine i traje neograničeno vrijeme. Tijekom aktivnosti kupljeni uređaji moraju se registrirati putem interneta http://www.colby.si/hr/registriraj-izdelek/ najkasnije mjesec dana (30 dana) nakon kupnje.

4. SURADNJA

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Sloveniji ili Republici Hrvatskoj koje su do 1. ožujka 2020. navršile 18 godina života te pravne osobe sa sjedištem u Republici Sloveniji ili Republici Hrvatskoj.
Sudionici moraju registrirati kupnju svojih uređaja na mreži, popuniti osobne podatke ili podatke o tvrtki, podatke o uređaju i priložiti sliku - JPG datoteku računa, zajedno s slikom - JPG datotekom serijskog broja na uređaju.

5. UVJETI SUDJELOVANJA

Kupac koji je kupio Redragon uređaj tijekom aktivnosti može dobiti jamstvo od 3 godine za kupljeni uređaj (1 godina redovitog + 2 godine dodatnog jamstva) tako da registrira kupnju uređaja na web stranici u roku od mjesec dana (30 dana) nakon kupnje. Stranica: http://www.colby.si/hr/registriraj-izdelek/ Ako su svi uvjeti ispunjeni i osobni podaci uneseni ispravno, sudionik će dobiti trogodišnju Potvrdu o garanciji (certifikat) u roku od 10 radnih dana od registracije uređaja. Za korištenje trogodišnje potvrde mora se priložiti izvorni račun za kupnju uređaja u aktivnosti. Račun za uređaj kupljen u vrijeme aktivnosti dokaz je kupnje, a trogodišnje jamstvo ne vrijedi bez računa.

6. KAKO RADI?

Za sudjelovanje u aktivnosti i dobivanje trogodišnje garancije, kupac mora:

 1. Kupiti Redragon uređaj koji je uključen u aktivnost u Republici Sloveniji ili Republici Hrvatskoj (popis uključenih uređaja nalazi se u Dodatku A) i
 2. Ispuniti kompletnu registraciju kupljenog uređaja na web stranici http://www.colby.si/hr/registriraj-izdelek/. U roku od 10 radnih dana od online registracije uređaja, organizator će kupcu poslati potvrdu o trogodišnjoj garanciji za kupljeni uređaj u elektroničkom obliku. Certifikat vrijedi samo ako nositelj potvrde također priloži račun koji pokazuje kupnju uređaja; u tom slučaju certifikat imatelju daje ista prava koja proizlaze iz jamstvenog certifikata uz kupljeni uređaj, koji vrijedi 1 godinu. Sudionici aktivnosti imaju pravo na kupnju više uređaja s jednom aktivnošću i sudjelovanje u aktivnosti sa svakim uređajem.

7. UVJETI ZA DOBIVANJE 3-GODIŠNJEG JAVNOG certifikata

Da biste imali pravo na trogodišnju garanciju, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

 1. kupnja se mora izvršiti za vrijeme trajanja aktivnosti, najmanje jedan Redragon uređaj mora biti kupljen i uključen u aktivnost kod prodavača u Republici Sloveniji ili Republici Hrvatskoj koja sudjeluje u aktivnosti (popis uključenih modela nalazi se u Dodatku A)
 2. uređaj se mora registrirati na web stranici http://www.colby.si/hr/registriraj-izdelek/ u skladu s ovim pravilima.

Kupac ne dobije trogodišnju garanciju u sljedećim slučajevima:

 • kupac nije izvršio internetsku registraciju kupljenog uređaja kako je određeno u ovim Pravilima;
 • kupac je kupio drugi uređaj osim uređaja koji je uključen u aktivnost (popis uključenih modela je u dodatku A);
 • kupac je uređaj kupio u drugom vremenskom periodu a ne za vrijeme aktivnosti;
 • Kupac je kupio uređaj od distributera ili u trgovini bez aktivnosti
 • kupac je kupio uređaj koji je na popisu (u Dodatku A) ali distributer tog uređaja nije tvrtka Colby d.o.o., Ob Dravi 6, 2000 Maribor

8. ODGOVORNOST

Organizator aktivnosti nije obvezan slati trogodišnju garancijsku potvrdu u elektroničkom obliku ako:

 • kupac nije izvršio internetsku registraciju kupljenog uređaja kako je određeno u ovim Pravilima;
 • kupac je kupio uređaj koji nije uključen u aktivnost;
 • kupac je kupnju izvršio u različitom vremenskom periodu nego za vrijeme aktivnosti;
 • kupac je obavio kupnju s trgovcem; u trgovini koja ne sudjeluje u aktivnosti

Organizator ne snosi odgovornost za nikakvu štetu nastalu uslijed sudjelovanja u aktivnosti ili zato što trogodišnja jamstvena potvrda nije izdata ili primljena zbog propusta ili neispravnosti u komunikacijskoj mreži, aplikaciji ili komunikacijskoj opremi, uključujući e-poštu sudionika.

9. TROŠKOVI

Troškovi organizacije aktivnosti i slanja trogodišnje garancije u elektroničkom obliku naplaćuju se organizatoru. Sudionik snosi troškove sudjelovanja u aktivnostima koje proizlaze iz njegovog sudjelovanja.

10. PRIMJENJIVO PRAVO

Ova aktivnost je regulirana zakonom Republike Slovenije.

11. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Dobiveni osobni podaci koriste se za provođenje aktivnosti u skladu s izjavom o zaštiti podataka dostupnom na http://www.colby.si/hr/varstvo-podatkov/ Kontrolor i obrađivač osobnih podataka je COLBY d.o.o., Ob Dravi 6, 2000 Maribor. Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju su kontaktni podaci sudionika u aktivnosti: ime, prezime, adresa, adresa e-pošte i telefonski broj. Sudionici u aktivnosti putem internetske aplikacije za kupnju daju svoj izričiti pristanak na obradu gore navedenih osobnih podataka u cilju sudjelovanja u aktivnosti. Podaci se obrađuju dok pojedinac ne povuče pristanak. 

12. RASPOLOŽIVOST PRAVILA

Pravila aktivnosti i dodatak A bit će dostupni u vrijeme aktivnosti na http://www.colby.si/hr/registriraj-izdelek/ i u COLBY d.o.o., Ob Dravi 6, 2000 Maribor.